fedâkâr


fedâkâr
(A.-F.)
[ رﺎﮐاﺪﻓ ]
özverili.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • fedakâr — sf., Ar. fidāˀ + Far. kār Özverili Senin genç, temiz ve fedakâr ruhunu bu felaketten esirgemek isterim. H. C. Yalçın …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • FEDAKÂR — f. Her türlü zahmetlere göğüs gererek dâvası uğruna sebat eden …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • esirgemek — i, den 1) Korumak, himaye etmek, vikaye etmek Senin genç, temiz ve fedakâr ruhunu bu felaketten esirgemek isterim. H. C. Yalçın 2) Bir şeyi yapmaktan veya vermekten kaçınmak Hemşiremden esirgediğiniz şeyi ben kabul edecek kadar alçalmadım. A.… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • özverili — sf. Özveri ile davranan, özverisi olan, özveren, fedakâr Bugün yaşıyorsam ben de hayatımı o doktorun özverili çalışmasına borçluyum. N. Cumalı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • üsera — is., ç., esk., Ar. userā Esirler, köleler Bulgarlara esir düşüp fedakâr emirberi Hasan Çavuşun marifetiyle üsera karargâhından firar edişi. H. Taner …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ABDURRAHMAN BİN AVF — Aşere i mübeşşereden ve çok fedakar olan Sahabelerdendir. İlk müslüman olan sekiz kişiden birisidir. Bütün ihya yı din için olan muharebelerde çok fedakârlıkta bulunmuş, birisinde yirmibir yerinden yaralanmıştı. Bir gazada oniki dişini birden… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • CENK-ÂVER — Harpçi, fedakâr …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • FENAFİLİHVAN — (Fenâ fi l ihvân) Tefâni. Yani; kardeşlerin birbirinde fâni olması; kendi hissiyat ı nefsaniyesini unutup, kardeşlerinin meziyyât ve hissiyâtı ile fikren yaşaması. Samimi ihlâs üzerine müesses en yakın dostluk, en fedakâr ve en civanmert… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük